W związku z zaistniałą sytuacją nawołuję: wszyscy Agenci tudzież Agentki Erodat-owe zgłoście się!!! Ogłaszam Koniec z tajnością i poufnością!!! Zgłosić się, podpisać listę i odmeldować się! Lista zostanie poddana weryfikacji KŚE(Komisji Śledczej Erodate) której skład w tajności nie zostanie odtajniony. Zadanie WYKONAĆ z przytupem!

napisał  
Tematy: Sex grupowy