Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje, dotyczące zbierania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

Spółka , , LT-03221 Vilnius, Litwa Numer rejestracyjny firmy: , działająca jako serwis internetowy www.erodate.pl, jest zobowiązana do ochrony danych swoich klientów.

Informujemy, iż odwiedzając i korzystając ze strony internetowej www.erodate.pl, jej wersji mobilnej i/lub aplikacji (razem, “Serwisu”), dokonując rejestracji w celu korzystania z usług naszego portalu (“Usługi”), oświadczasz, iż akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy informację na Twój temat, w jaki sposób wykorzystujemy tę informację, a także zawiera Twoje prawa i możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania przez nas takich informacji. Dotycząca Ciebie informacja będzie przechowywana oraz zarządzana przez , działającego jako administrator danych i/lub podmiot przetwarzający dane.

W niniejszej Polityce Prywatności korzystamy z streszczeń, mających na celu udzielenie Ci wskazówek, dotyczących informacji zawartej w każdym rozdziale. Prosimy o kliknięcie w znajdujące się poniżej linki w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji na wybrany temat:

I. W jaki sposób gromadzimy informację na Twój temat:

Dany rozdział zawiera informację o tym, jakie dane o Tobie możemy gromadzić i w jaki sposób to robimy. Zawarta w tym rozdziale informacja dotyczy zarówno danych otrzymanych bezpośrednio od Ciebie, jak i informacji otrzymanej z innych źródeł.

Korzystając z naszego Serwisu, zgadzasz się na gromadzenie oraz przetwarzanie przez nas danych o Tobie. Mamy prawo do gromadzenia i przetwarzania następujących danych:

Informacja, udzielona przez Ciebie

 • informacja (taka jak Twój adres e-mail, płeć, wiek oraz, opcjonalnie, nazwa użytkownika, numer telefonu, miejsce zamieszkania i inne dane kontaktowe, jak również inna informacja o Tobie, taka jak wykształcenie, status związku, orientacja seksualna i/lub dane, dotyczące Twojego wyglądu (wzrost, typ sylwetki) uzyskana poprzez wypełnienie przez Ciebie formularzy w Serwisie, jak również informacja, którą podajesz przy rejestracji jako użytkownik Serwisu, informacja o Tobie, jaką podajesz lub zamieszczasz w Serwisie (w tym, lecz nie wyłącznie Twoje zdjęcia i/lub filmy video), lub dane, które podajesz wysyłając prośbę o udzielenie przez nas informacji lub przesłanie materiałów;
 • informacja służąca do potwierdzenia tożsamości;
 • informacja oraz inne szczegóły dowolnej transakcji, wykonanej przez Ciebie poprzez Serwis, w tym, lecz nie wyłącznie informacja finansowa oraz dane dotyczące płatności, w tym dane kont bankowych i inna informacja związana z finansami, podawana przez Ciebie przy dokonywaniu transakcji w Serwisie;
  Informacja przesyłana przez Ciebie w procesie komunikowania się z nami, na przykład zgłaszając problem lub wysyłając zapytania, opinie oraz komentarze dotyczące Serwisu lub zawartych w nim treści;
 • informacja uzyskana z badań opinii oraz ankiet, które od czasu do czasu możemy wykonywać w Serwisie i w których brałeś udział lub na które odpowiedziałeś; lub
 • informacja uzyskana w procesie zatrudniania, którą przesłałeś do nas, na przykład, Twoje CV, życiorys oraz inne informacje dotyczące historii Twojego zatrudnienia.

Informacja o Tobie, zgromadzona z innych źródeł

Możemy gromadzić informację o tobie podczas korzystania z Serwisu:

 • Dane, gromadzone automatycznie. Automatycznie gromadzone dane dotyczą informacji o komputerach lub innych urządzeniach, jakich używasz do korzystania z Serwisu, w tym też urządzeniach mobilnych, i są gromadzone przy użyciu powszechnie używanych narzędzi gromadzenia informacji, takich jak pliki cookies czy web beacons. Dana informacja zawiera standardowe dane pochodzące z używanej przez Ciebie przeglądarki lub urządzenia (takie jak rodzaj przeglądarki/urządzenia i język), Twój adres protokołu internetowego oraz czynności, wykonywane przez Ciebie w Serwisie, na przykład oglądane przez Ciebie strony Serwisu oraz linki, w które klikasz. Dana informacja jest wykorzystywana do zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszego Serwisu, jego bezpieczeństwa oraz optymizacji działania Serwisu.
 • Informacja o lokalizacji. Gromadzone dane mogą dotyczyć miejsca (lokalizacji), jeśli korzystasz z Serwisu na urządzeniu mobilnym. Aby uniemożliwić nam gromadzenie danych o twojej lokalizacji, należy wyłączyć GPS lub inne funkcje określania lokalizacji na urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz, jeśli urządzenie udostępnia taką opcję.
 • Informacja, pozyskiwana od podmiotów trzecich oraz kontrahentów. Informacja o Tobie może być również gromadzona od podmiotów trzecich, takich jak specjaliści od marketingu i badań, partnerzy i inni. W przypadku, gdy wchodzisz na stronę Serwisu lub korzystasz z jego Usług poprzez połączenie lub logowanie się za pomocą podmiotów trzecich, upoważniasz do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania, zgodnie z daną Polityką Prywatności, wszelkiej i każdej informacji, dostępnej dla poprzez interfejs podmiotów trzecich.
 • Zanonimizowane i/lub zagregowane dane. Możemy agregować i/lub zanonimizować dane osobowe, zebrane przy korzystaniu z naszego Serwisu lub naszych Usług w taki sposób, aby zagregowane informacje uniemożliwiały identyfikację Ciebie. Dana Polityka Prywatności nie reglamentuje wykorzystywania oraz ujawniania przez nas zanonimizowanych oraz zagregowanych danych.

II. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:

Informacja może być gromadzona w celach wymienionych w danej Polityce Prywatności i nie będzie przetwarzana w sposób niezgodny z tymi celami.

Mamy prawo gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z przypadkami, takimi jak: (i) świadczenie lub zrealizowanie żądanej przez Ciebie lub przeznaczonej Tobie Usługi; (ii) dla realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy; (iii) dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych; (iv) dla realizacji naszych uzasadnionych interesów; lub (v) na podstawie wyrażonej przez Ciebie wyraźnej zgody.

Możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby zweryfikować twój wiek.
 • Aby dostarczyć zamówione przez Ciebie usługi. Na przykład, po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego online, możemy wykorzystywać podaną przez Ciebie informację do identyfikacji Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika naszego Serwisu, i w celu dostarczenia Ci Usług i innych treści, zawartych w Serwisie. Charakter Usług wymaga, by informacja, podana przez Ciebie, była widoczna innym zarejestrowanym użytkownikom Serwisu. Takie przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia lub dostarczenia usługi, żądanej przez Ciebie lub przeznaczonej Tobie.
 • W celach marketingowych. Na przykład, możemy korzystać z Twoich danych w celu omówienia Twojego zainteresowania Usługami oraz przesłania Ci informacji, dotyczącej i spółek grupy, takiej jak informacja o promocjach, wydarzeniach, produktach lub usługach. Informacje marketingowe, jak również informacje dotyczące naszych produktów, usług oraz wydarzeń będziemy wysyłali do Ciebie wyłącznie po uprzednim otrzymaniu Twojej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie. Przetwarzanie danych w celach marketingowych jest uzasadnionym interesem firmy.
 • Możesz zarządzać otrzymywaniem wiadomości marketingowych oraz komunikatów niedotyczących transakcji, klikając w link „Wypisz się” u dołu marketingowych wiadomości mailowych od . Dodatkowo, możesz wysłać prośbę na adres info@erodate.pl. Masz prawo do skontaktowania się z nami w dowolnym czasie, by wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym również wobec profilowania dla celów marketingowych.
 • Do celów finansowych i płatniczych. Na przykład, do sprawdzenia wiarygodności płatniczej i pobrania opłaty od Ciebie, w stosownych przypadkach. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia, złożonego przez Ciebie lub przeznaczonego Tobie.
 • Do obsługi i ulepszania Serwisu oraz doświadczeń klienta. Na przykład, możemy gromadzić i analizować dane, dotyczące Twojego sposobu użytkowania naszego Serwisu i przetwarzać je w celu udoskonalenia doświadczeń naszych klientów online. Zgromadzone dane mogą dotyczyć urządzenia, na przykład zawierać niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu, informacje o telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym, typy przeglądarek, język przeglądarki, system operacyjny oraz stan lub kraj, z którego uzyskano dostęp do Serwisu. Zgromadzone dane mogą również zawierać informacje o sposobach Twojej interakcji z Serwisem i powiązanymi usługami, takie jak strony odsyłające i wyjściowe oraz adresy URL, typ platformy, liczbę kliknięć i nazwy domen. Dane te pozwalają nam na zrozumienie naszych klientów, ich interakcji z naszym serwisem oraz ulepszenie naszego serwisu, aby lepiej służyć naszym klientom. Do gromadzenia tego typu danych możemy korzystać z różnych usług i technologii podmiotów trzecich, w tym plików cookie i podobnych narzędzi. Przetwarzanie danych w celach udoskonaleń analitycznych i operacyjnych jest uzasadnionym interesem firmy.
 • Do celów bezpieczeństwa. Na przykład, możemy wykorzystywać Twoje dane w celach ochrony i związanych z nami podmiotów trzecich przed naruszeniem bezpieczeństwa oraz w celu zapobiegania oszustwom i naruszeniom obowiązujących umów. Przetwarzanie danych do celów zapewnienia bezpieczeństwa jest uzasadnionym interesem firmy.
 • Do celów hostingowych. Na przykład, w przypadku gdy jesteś naszym klientem, możemy gromadzić i udostępniać Twoje dane w celu świadczenia Ci naszych usług. Nie będziemy jednak przeglądać, udostępniać, rozpowszechniać ani odwoływać się do takich danych, z wyjątkiem przypadków określonych w umowie o świadczenie usług między nami a naszym klientem lub zgodnie z wymogami prawa. Przetwarzanie danych do celów hostingowych jest uzasadnionym interesem firmy.
 • Dla ochrony oraz innych. Na przykład, możemy udostępnić twoje dane: (i) celem spełnienia zobowiązań prawnych; (ii) celem egzekwowania postanowień jakiejkolwiek zawartej przez nas z Tobą umowy; (iii) do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń, dotyczących naruszenia praw osób trzecich przez jakiekolwiek zawarte w Serwisie treści; (iv) rozpatrywania Twoich reklamacji; i/lub (v) w zakresie niezbędnym do osiągnięcia uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub strony, którym są udostępniane dane, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów dotyczących podstawowych praw i wolności osób, których te dane dotyczą. W nagłych okolicznościach możemy również przekazać Twoje dane organom ścigania, gdy ujawnienie takich informacji jest dozwolone lub wymagane przez prawo. Przetwarzanie danych w tym przypadku odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Przeniesienie własności przedsiębiorstw. Na przykład, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia i przekazania wszystkich twoich danych następcom prawnym (lub możliwym nastepcom) w związku z fuzją, przejęciem, lub sprzedażą przedsiębiorstwa i/ lub jego aktywów, lub w związku z przestrzeganiem należytej staranności związanej z tego typu transakcjami. Przetwarzanie danych w tych celach jest uzasadnionym interesem firmy.

III. Udostępnianie twojej informacji:

Masz prawo wiedzieć, komu udostępniamy twoje dane osobowe.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia twoich danych:

 • członkom grupy podmiotów powiązanych, z którymi współpracujemy, jak również naszym agentom, partnerom oraz kontrahentom, którzy wspomagają nas w dostarczaniu usług, oferowanych przez nasz Serwis. Pomoc, przedstawiona nam przez naszych agentów, partnerów oraz kontrahentów może być powiązana z naszymi działami marketingowymi, takimi jak: aktualizowanie list marketingowych, analizowanie danych, reklama, badanie rynku, udział w konkursie lub loterii, jak również wysyłanie i odbieranie komunikatów. Nasi agenci, partnerzy i podwykonawcy mogą również udzielać nam pomocy przy prowadzeniu transakcji, takiej jak: przetwarzanie transakcji, realizowanie wniosków o udzielenie informacji, rozliczanie, realizacja sprzedaży oraz realizacja zamówień. Inne usługi wspomagające mogą dotyczyć przechowywania danych, ich transferu, przetwarzania i analizy, świadczenia usług prawnych, świadczenia usług w zakresie IT oraz okresowego wykonywania innych zadań na żądanie. Nasi agenci, partnerzy oraz kontrahenci korzystają z Twoich danych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji i podlegają ograniczeniom wynikającym z umowy, zabraniającej im wykorzystywania Twoich danych do jakichkolwiek innych celów.
 • Aby otrzymać listę agentów, partnerów oraz kontrahentów pomagającym nam w przetwarzaniu Twoich danych, prosimy o przesłanie zapytania na adres info@erodate.pl. Dana lista może ulegać zmianom i będzie okresowo aktualizowana.
 • zastrzega sobie prawo do okresowej współpracy z innymi spółkami w celu wspólnego oferowania produktu lub usługi. W przypadku, gdy dokonujesz zakupu lub wyrażasz wyraźne zainteresowanie wspólnie oferowanym produktem lub usługą od , zastrzega sobie prawo udzielenia twoich danych, zgromadzonych w związku z twoim zakupem lub wyrażonym zainteresowaniem z naszym(-i) wspólnym(-i) partnerem(-ami) promocyjnym(-i). Jeśli nie życzysz sobie, by twoje dane były udostępniane w taki sposób, prosimy o kontakt mailowy na adres info@erodate.pl. Zaznaczamy jednak, że nie mamy wpływu na praktyki, stosowane przez naszych partnerów, dotyczące wykorzystywania gromadzonej i udzielonej im przez nas informacji o Tobie i mają oni prawo do wykorzystywania informacji zgodnie z ich własną polityką prywatności.

Fora publiczne, Poleć znajomemu i Opinie klientów

Zastrzegamy sobie prawo do oferowania tablic ogłoszeń, blogów oraz czatów na naszym Serwisie. Dowolna informacja, podana przez Ciebie na takim forum może zostać przeczytana, zgromadzona oraz wykorzystana przez innych użytkowników odwiedzających forum. Nie odpowiadamy za informację, podaną przez Ciebie na danych forach. Nie odpowiadamy za politykę prywatności czy zawartość tego typu stron internetowych.

uzyskuje zgodę zainteresowanych osób przed publikacją takich informacji lub referencji.

Przesyłanie danych osobowych za granicę:

Masz prawo do otrzymania informacji, czy i dokąd mogą zostać przesłane twoje dane osobowe. Dany rozdział zawiera informację o możliwości przesyłania przez nas twoich danych osobowych.

Uzyskane przez nas Twoje dane osobowe są przesyłane oraz przechowywane w zabezpieczonych serwerach, rozmieszczonych jak podano poniżej lub w systemach stron trzecich, z których w stosownych przypadkach korzystamy. Takie przechowywanie danych jest niezbędne do przetwarzania informacji.

Rozmieszczenie serwerów :

Dane osobowe mogą być przesłane przez nas do wymienionych w opisanych powyżej okolicznościach (sprawdź dział Udostępnianie twojej informacji) stron trzecich, które mogą znajdować się w granicach lub poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); i mogą być przetwarzane przez nasz personel, działający poza granicami EOG.

Standardowe klauzule umowne

Podejmiemy wszelkie rozsądnie konieczne środki, aby zapewnić podleganie właściwym mechanizmom ochronnym, takim jak mechanizm odpowiedniego stopnia ochrony prawnej, co może obejmować użycie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez KE dotyczących przekazywania danych osobowych (zobacz więcej tutaj), a także, że dane są traktowane bezpiecznie i w zgodzie z niniejszą polityką prywatności.

IV. Bezpieczeństwo:

Dany rozdział określa środki, podejmowane przez nas w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne oraz zarządcze procedury w celu ochrony i zapobieganiu otrzymania nieautoryzowanego dostępu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawnego użycia informacji, gromadzonej przez nas online. Te zabezpieczenia różnią się w zależności od wrażliwości informacji, którą gromadzimy i przechowujemy. Wdrożyliśmy procedury, mające na celu ograniczenie rozpowszechnienia Twojej informacji, zapewniając dostęp do informacji wyłącznie wyznaczonej ilości personelu, niezbędnej w uzasadnionym zakresie do wykonania wyznaczonych celów, o których zostałeś poinformowany.

V. Przechowywanie danych (retencja)

Dany rozdział wyjaśnia, przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje dane osobowe po ustaniu naszych stosunków handlowych oraz określa powody przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi oraz zgodnie z wymogami naszych działań biznesowych.

Zastrzegamy sobie możliwość do przechowywania niektórych danych osobowych nawet po usunięciu konta użytkownika w naszym Serwisie, jeśli dane osobowe są niezbędne do zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli dane osobowe są nam potrzebne do określenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, oraz wymogów prowadzenia rachunkowości. Zastrzegamy sobie również możliwość prowadzenia rejestru wszelkich zastrzeżeń dotyczących otrzymywania wiadomości (aktualizacji) od nas, w celu zapewnienia przestrzegania twoich życzeń i niekontaktowania się z Tobą. Na przykład, jeśli wyrazisz życzenie zaprzestania wysyłania wiadomości mailowych przez nas do Ciebie, będziemy przechowywali twój adres mailowy na liście adresów mailowych „do pominięcia”, w celu zapewnienia przestrzegania Twojego życzenia o niekontaktowaniu się z Tobą drogą mailową.

Wszelkie przechowywane przez nas dane podlegają warunkom zawartym w danej Polityce Prywatności. W przypadku złożenia przez Ciebie wniosku o usunięcie z naszej bazy danych, możemy odmówić wykonania tej czynności, gdy całkowite usunięcie Twoich danych może być niemożliwe z powodu ograniczeń prawnych i technologicznych.

VI. Twoje prawa:

Dany rozdział zawiera informację o Twoich prawach, związanych z Twoimi danymi osobowymi.

Masz prawo:

 • Otrzymać dostęp do wszelkich zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych. Na żądanie, przedstawimy Ci kopię tej informacji. Zastrzegamy sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub podjęcia żądanych działań. Możesz wyrazić życzenie skorzystania z prawa dostępu do Twoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy z nami na . Prosimy o zwrócenie uwagi, że przed podaniem żądanej przez Ciebie informacji możemy poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
 • Poprawić lub usunąć Twoje dane osobowe, w stosownych przypadkach. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre podane na profilu informacje można sprawdzić oraz zaktualizować logując się i wchodząc w odpowiednie zakładki Serwisu, w których dana informacja może być edytowana;
 • Ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas rozpatrywania Twojego wniosku;
 • Otrzymać Twoje dane osobowe, przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym lub przekazania danych w danym formacie innemu administratorowi danych, w przypadkach gdy wniosek dotyczy informacji udzielonej nam bezpośrednio przez Ciebie i tam, gdzie jest to możliwe technologicznie; oraz
 • Wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili w przypadku, gdy przetwarzanie danych zależy od otrzymanej zgody.
 • Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej odpowiedzi, możesz również skierować sprawę do organu nadzoru ochrony danych).

Strony powiązane oraz reklamy

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie odpowiadamy za praktyki ochrony prywatności czy zawartość stron podmiotów trzecich. Dowolna informacja, podana przez Ciebie podczas korzystania z usług tych serwisów podlega obowiązującym regulaminom polityki prywatności podmiotów trzecich i nie jest objęta daną Polityką Prywatności.

W jaki sposób możesz otrzymać dostęp do swojej informacji i ją zaktualizować

Sprawdzić i zaktualizować pewne informacje podane na Twoim profilu możesz po zalogowaniu się w Serwisie i wejściu w zakładki, poprzez które ta informacja może być redagowana lub kontaktując się z nami pod adresem info@erodate.pl.

Zmiany w Polityce prywatności

zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w razie konieczności. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony. W razie wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności, zostaniesz poinformowany o tych zmianach przed ich wdrożeniem za pośrednictwem komunikatu w Serwisie lub wysłanej do Ciebie wiadomości. Istotne zmiany mogą dotyczyć wyłącznie gromadzenia danych osobowych po wdrożeniu danej Polityki prywatności.

VII. Skontaktuj się z nami:

Masz pytania, dotyczące Polityki prywatności lub potrzebujesz więcej informacji? Dany rozdział zawiera informacje o tym, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

W razie wyniknięcia pytań, komentarzy lub uwag dotyczących danej Polityki prywatności lub praktyk ochrony prywatności, stosowanych przez , należy je kierować mailowo pod adres info@erodate.pl.

Polityka prywatności została zmodyfikowana 25 maja 2018 r.

Polityka plików cookies

Co to jest plik cookies

Cookies (ciasteczka) – to małe pliki informacyjne, przesyłane na Twój komputer lub inne urządzenie (na przykład, telefon komórkowy) przez strony internetowe, które odwiedzasz, i zapisywane w Twojej przeglądarce.

Funkcje plików cookies – pliki cookies są przesyłane na Twój komputer lub inne urządzenie po to, by zostały w nich zapisane informacje, a strona internetowa, która przesyła Ci plik cookie, mogła je odczytać i odnowić. Dzięki plikom cookies strona internetowa rozpoznaje urządzenie użytkownika.

Podstawa prawna wykorzystywania plików cookies

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności Strony Internetowej oraz dostosowanie Strony Internetowej do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Strony Internetowej oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników.

Rodzaje plików cookies

Cookie podstawowe: są niezbędne po to, byśmy mogli korzystać ze strony internetowej i jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych jej części. Bez tego rodzaju plików niemożliwe byłoby świadczenie pewnych usług, na przykład, zakupów przez internet.

Cookie, poprawiające wydajność: tego rodzaju pliki gromadzą informację o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony internetowej, na przykład, jakie jej strony są odwiedzane najczęściej i czy przy użytkowaniu występują komunikaty o błędach na stronie. Tego rodzaju pliki cookies nie gromadzą informacji, pozwalającej na rozpoznanie użytkownika strony internetowej. Wszelkie informacje, gromadzone przez dane pliki mają charakter ogólny, dlatego są anonimowe. Dane informacje są wykorzystywane w celu poprawienia wydajności strony.

Cookie funkcjonalne: tego rodzaju pliki pozwalają stronie internetowej na zapamiętanie wybranej przez Ciebie informacji (takiej, jak Twoje imię, język czy region) i zaoferować Ci ulepszone, spersonalizowane funkcje. Informację, gromadzoną przez dane pliki cookies, można zanonimizować, poza tym, pliki cookies nie maja możliwości śledzenia Twojej historii przeglądań innych stron internetowych.

Cookie analityczne i marketingowe: tego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w celu wyświetlania ogłoszeń reklamowy, dostosowanych do twoich zainteresowań. Są również potrzebne po to, by pewne reklamy były wyświetlane Ci określoną ilość razy oraz w celu wymierzenia efektywności kampanii reklamowej.

Modyfikacja ustawień plików cookies

Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi nie będą działać poprawnie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

W dowolnej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies.

Usunąć przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu pliki cookies możesz w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Przeglądarki różnią się metodami konfiguracji ustawień. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji pomocy w przeglądarce, aby odpowiednio wybrać jej ustawienia.

W razie wyniknięcia pytań, komentarzy lub uwag dotyczących danej Polityki plików cookies, należy je kierować mailowo pod adres info@erodate.pl

Polityka plików cookies została zmodyfikowana 25 maja 2018 r.