Przepisy rejestracji

Organizatorem serwisu jest "Silver Style Media s.r.o.", Kremenacova 90/6, Pitkovice, 104 00 Praha 10, Czechy. Numer rejestracyjny firmy: 26192675. Przed wysłaniem swojego zdjęcia, video lub dowolnej innej treści do tej strony, należy uważnie zapoznać się z warunkami rejestracji (dalej – warunki). Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie wysyłaj swoich zdjęć i nie korzystaj ze strony Erodate.pl. Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i wedle własnego uznania zmienić, uzupełnić lub odwołać niniejsze warunki. Jeśli po ogłoszeniu jakiejkolwiek zmiany warunków, będziesz nadal korzystać ze strony, będzie to oznaczać Twoją zgodę na zmiany.

1. Restrykcje

Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania, które by:  (1) naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty
  (2) stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,
  (3) były obraźliwe lub szkodliwe
  (4) naruszały prawo do prywatności lub prawa publiczne,
  (5) stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub
  (6) naruszały prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.


  Wymagania dotyczące zdjęć/video:


  - wszystkie zamieszczane zdjęcia/video powinny być dobrej jakości
  - zdjęcie/video powinno ukazywać Twoją twarz lub inną wyraźnie rozpoznawalną część ciała
  - zabrania się zamieszczania zdjęć/video, do których prawa autorskie są zastrzeżone
  - zabrania się zamieszczania zdjęć/video o charakterze reklamowym lub z widocznymi adresami do innych stron
  - zabrania się zamieszczania zdjęć/video, na których widnieją dzieci
  - zabrania się podawania danych kontaktowych na zdjęciach/video
  - zabrania się zamieszczania zdjęć/video o charakterze obraźliwym lub agresywnym
  - zabrania się zamieszczania jednakowych zdjęć/video
  - zabrania się kopiowania oraz w dowolny sposób eksploatowania zdjęć/video publikowanych przez innych Użytkowników
  - zabrania się zamieszczania zdjęć/video, przedstawiających inne osoby (nie odnosi się do kont, założonych przez pary)

Administracja serwisu Erodate.pl ma prawo poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości – zweryfikowanie zamieszczonego w serwisie zdjęcia. Możemy o to poprosić każdego użytkownika w dowolnym momencie.

Serwis internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób mieszkających w społecznościach lub jurysdykcjach lokalnych, w których nagie zdjęcia i materiały dla dorosłych o wyraźnie seksualnym charakterze nie są zakazane przez prawo. Korzystając ze strony, oświadczają Państwo, że spełniają powyższe wymagania. Fałszywe oświadczenie może być uznane za przestępstwo.

Rejestrując się na tej stronie internetowej, zgadzają się Państwo zgłaszać wszelkie nielegalne usługi lub czynności, naruszające Warunki korzystania z serwisu.

2. Cenzus pełnoletności

Przyznajesz, że jesteś pełnoletni i masz prawo korzystać z tej strony.

3. Zabronione treści

Na niniejszej stronie zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, bluźnierczych treści oraz pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo, podżeganie do przestępstwa lub działanie pociągające za sobą inną odpowiedzialność prawną. Zakazane treści obejmują, ale nie ograniczają się do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się do:

  (1) programów zawierających wirusy lub programów zagrażających bezpieczeństwu niniejszej strony i/lub innych stron
  (2) wniosków lub reklam
  (3) propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego
  (4) prywatnych danych dotyczących dowolnej osoby, takich jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne lub inne
  (5) ponowne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji, ich publikowanie, wysyłanie, ładowanie, przechowywanie, sprzedaż lub rozpowszechnianie innych treści, jakie kierownictwo strony uzna za obraźliwe, jest surowo zakazane.
Erodate.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia ankiety użytkownika podejrzanego o łamanie regulaminu. Prosimy innych użytkowników portalu o informowaniu o członkach łamiących obowiązujące przepisy.

4. Restrykcje dotyczące wykorzystania treści

Niniejsza strona jest własnością Erodate.pl (Erodate.pl jako “my”, “nas” lub “nasz”) oraz jest prowadzona przez tę spółkę. Żadna z treści tej strony nie może być w jakikolwiek sposób odtwarzana, powtórnie wydawana, ładowana, publikowana, przekazywana lub rozpowszechniana. Modyfikacja treści lub jej wykorzystanie w dowolnym celu jest naruszeniem praw autorskich Erodate.pl oraz naruszeniem innych prywatnych praw. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy towarów, które są podawane na tej stronie, są własnością Erodate.pl lub Erodate.pl posiada zezwolenia na korzystanie z nich.

5. Prawo do usunięcia i zniszczenia materiału

Erodate.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony lub zniszczenia dowolnych treści, które naruszają niniejsze warunki. Zgadzasz się, że Erodate.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za sprawdzanie, nadzór, redagowanie i/lub monitoring dowolnej treści, którą dowolna osoba podała, opublikowała, przeglądała, przekazała, odtworzyła i/lub rozpowszechniła na niniejszej stronie internetowej.

6. Prawo własności do treści i prawo korzystania z nich

Oświadczasz i zapewniasz, iż jesteś jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanej przez Ciebie treści (włączając wszystkie związane z nią prawa autorskie) lub masz wyłączne prawo oraz licencję do tej treści, jak to jest przewidziane w niniejszej części. Mimo że prawa autorskie do publikowanej treści pozostaną Twoją własnością, zgadzasz się na to, by opublikowane przez Ciebie treści stały się częścią bazy danych Erodate.pl, były przechowywane i wykorzystywane w nieograniczonym czasie oraz by Erodate.pl był właścicielem bazy danych i praw autorskich do powiązanych treści. Poza tym, że rezygnujesz z wszelkich praw do treści, włączając prawa moralne, prawa prywatności i publikowania. Ani Erodate.pl, ani którakolwiek strona trzecia, która korzysta z treści zgodnie z przepisami określonymi w niniejszej części, nie będzie zobowiązana do wypłacania Ci honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z treści.

7. Członkostwo w serwisie

Rejestracja w portalu jest nieodpłatna. Portal Erodate.pl świadczy usługi, z których część jest dostępna wyłącznie dla członków, którzy uiścili opłatę za członkostwo. Erodate ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy o płatne członkostwo.
Posiadacze członkostwa Premium mają dostęp do

  oglądania zdjęć publicznych oraz profilów innych użytkowników serwisu
  wysyłania wiadomości
  sprawdzenia, kto oglądał profil
  ogłoszeń randkowych, hotline, forum, imprez

Użytkownicy, którzy dokonali zakupu pakietu VIP
  zostają wyróżnieni znaczkiem VIP
  są zawsze u góry w wynikach poszukiwania
  mogą ukryć czas ostatniej wizyty, reakcje, status online
  mają dostęp do anonimowego surfowania
  mogą wpisać prywatne notatki o użytkowniku
  mogą zablokować niechciane wiadomości od użytkowników o przeciwnej płci
  mogą otrzymywać powiadomienia, gdy zaznaczony użytkownik się zaloguje.

Użytkownik może dokonać płatności poprzez wysłanie wiadomości SMS lub dokonanie przelewu bankowego/opłaty kartą kredytową w zewnętrznym systemie płatności DotPay, obsługiwanym przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie. Opłata dokonana kartą kredytową po wygaśnięciu usługi będzie przedłużana automatycznie. Płatności automatyczne można przerwać w dowolnej chwili, klikając w Moje członkostwo > Anuluj subskrypcje. Zapewniamy całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo – dla zachowania prywatności użytkowników nazwa Erodate nie będzie figurowała w wyciągu karty kredytowej. W rachunku będzie widniała opłata dla "Silver Style Media s.r.o.“.
Przed dokonaniem opłaty Użytkownik powinien wziąć pod uwagę fakt, iż jakiekolwiek kwoty wpłacone z góry nie będą zwracane, o ile nie określono wyraźnie inaczej w Regulaminie. Erodate.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS. W razie problemów z zaksięgowaniem opłaty, prosimy o kontakt na info@erodate.pl. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić członków z uiszczoną opłatą za członkostwo, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że po dokonaniu płatności nie możesz się uskarżać na jakość usług lub prosić o zwrot pieniędzy za opłacone członkostwo.

8. Niekaralność

Zgadzasz się wypłacić odszkodowanie, uznać za niewinnych i bronić Erodate.pl, jego pracowników, kontrahentów, wydawców licencji, posiadaczy licencji i spadkobierców praw (ogółem – strony chronione) przed wszelkimi pretensjami, żądaniami rekompensat, odszkodowań, pokrycia kosztów i poniesienia odpowiedzialności (włączając uzasadnione opłaty sądowe i płatności należne prawnikom) wynikającymi lub związanymi z nieprzestrzeganiem niniejszych przepisów i założeń przez Ciebie lub przez inną osobą, działającą na podstawie Twoich wskazówek, zleceń i kontroli, włączając, ale nie ograniczając się do wydawania, rozpowszechniania,eksponowania lub wykorzystania publikowanych treści w inny sposób przez Ciebie lub inną osobę korzystającą z Twojego hasła.

9. Zrzeczenie się

Na zawsze zrzekasz się i rezygnujesz ze swojego prawa i prawa Twoich nieletnich potomków, cesjonariuszy praw i spadkobierców zaskarżenia do sądu Erodate.pl oraz dowolnej strony chronionej z powodu poniesienia dowolnego uszczerbku lub straty, rzekomo wynikających wskutek wydania lub wykorzystania dowolnej podanej przez Ciebie treści, włączając, ale nie ograniczając się do dowolnego uszczerbku lub strat, które możesz ponieść przeglądając, ładując dowolną treść tej strony. Zgadzasz się zrezygnować z wszelkich pretensji, które masz lub możesz mieć wobec Erodate.pl, a które wynikają z jednorazowego i/lub ciągłego korzystania z niniejszej strony, niezależnie od tego, czy wiesz o nich, czy też nie, i zrezygnować z prawa korzystania z tej części oraz z przywilejów, jakie daje, a także z podobnych statutów, przepisów rozporządzeń.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach, włączając, ale nie ograniczając się do opieszałości, Erodate.pl nie poniesie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne, materialne straty lub rekompensaty z tego tytułu, wynikające z powodu korzystania przez Ciebie lub niekorzystania z niniejszej strony, dowolnej jej treści, usług, funkcji, produktów /lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeśli Erodate.pl lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty. Obowiązujące prawo nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności lub odszkodowania, dlatego wspomniane ograniczenie mie może być stosowane wobec Ciebie.

11. Odwołanie dostępu

Erodate.pl zastrzega sobie prawo odwołania w dowolnym momencie dostępu do strony za nieprzestrzeganie przepisów lub obowiązującego prawa, lub jeśli Erodate.pl tak postanowi z powodu innych przyczyn, bez uprzedzenia, bez podania przyczyny i ponoszenia odpowiedzialności. Przyznajesz, że Twoje oczekiwania, iż usługi będą świadczone stale, są nieuzasadnione, gdyż Erodate.pl ma prawo przerwać świadczenie usług lub odwołać Twoje członkostwo w dowolnym czasie, bez podania przyczyn i ponoszenia odpowiedzialności. Gdy Erodate.pl likwiduje tę stronę, przyznajesz i zgadzasz się, iż Erodate.pl według własnego uznania może postanowić w jaki sposób usunąć całą treść i informację. W przypadku przerwania świadczenia usług/korzystania z usług przez dowolną ze stron, powinieneś zlikwidować cały materiał lub treści pobrane z tej strony internetowej.

12. Zmiany i poprawki

Erodate.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania co jakiś czas zmian, poprawek, uzupełnień lub odwołania dowolnych warunków dotyczących strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, a dalsze korzystanie przez Ciebie ze strony oznacza, iż zgadzasz się z takimi zmianami, poprawkami, uzupełnieniami lub odwołaniami. Jeśli uważasz, że zmiany warunków z jakichkolwiek powodów nie są dla Ciebie do przyjęcia, wyrażasz zgodę na zaprzestanie korzystania ze strony.

13. Założenia ogólne

Zgadzasz się, iż warunki korzystania ze strony i warunki rejestracji oraz dowolne związane z tym spory lub dowolna treść związana z niniejszą stroną są regulowane i interpretowane według prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadzasz się z tym, że my, nasi spadkobiercy i cesjonariusze praw mogą zastosować niniejsze-warunki korzystania na niekorzyść Twoją oraz Twoich spadkobierców, niepełnoletnich potomków i cesjonariuszy praw. Zgadzasz się, że jeśli dowolny punkt warunków korzystania ze strony staje się nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na pozostałe punkty warunków. Warunki korzystania z niniejszej strony oraz załączniki do nich, opublikowane przez Erodate.pl, nie mogą być zmieniane, za wyjątkiem powyżej określonych przepisów. Rezygnacja żadnej ze stron, niezależnie od tego, czy została wyrażona, czy jest domniemana, z którejkolwiek części warunków lub załączników do nich, opublikowanych przez Erodate.pl, lub naruszenie rezygnacji, nie będzie oznaczało dalszego zrzeczenia się z tej części lub z dowolnej części warunków korzystania ze strony.

14. Referencje

Wszystkie odnośniki do “nas”, “nasz” i “Erodate.pl” w niniejszych przepisach to są referencje odnoszące się do Erodate.pl i jego podstawowego podmiotu oraz podmiotu-córki. Wszystkie odnośniki do “Ty”, “Twój” i “użytkownik” w niniejszych przepisach to są referencje odnoszące się do użytkownika, który zgadza się z warunkami określonymi w niniejszych przepisach i założeniach, potwierdzając to kliknięciem na klawisz “dalej”.

15. Odpowiedzialność

Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy powodowane przez operatorów telefonii komórkowej oraz innych dostawców usług płatniczych.

16. Uwagi końcowe

Naszą misją jest świadczenie wysokiej jakości usług serwisowych i środków komunikowania się społecznego oraz zapewnienie dyskrecji. Witamy Cię jako członka tej grupy, jednakże ostrzegamy, że Twój profil może zostać zlikwidowany bez uprzedzenia, jeśli będziesz obrażał innych członków lub naruszał przepisy. Życzymy miłych wrażeń i intrygujących przygód.