przychodzi baba do lekarza ………...CO PANI DOLEGA...…..wszystko mnie wkórwia……….BYŁA PANI U PSYCHOLOGA ….byłam,przeoisał mi tabletki,trzeba pamiętać jak brać,tylko mnie wkórwia…..JOGI PANI PRÓBOWAŁA...…..to trzeba trzymać równowagę i się wyginać, nic tylko wkórwia…..A SEKSU PANI PRÓBOWAŁA...…….a co to jest? …..NIECH SIĘ PANI ROZBIERZE<PÓJDZIE ZA PARAWAN I ZEGNIE W PÓŁ...…...lekarz dyma dyma a ona w pewnym momencie się obraca i mówi PANIE WKŁADASZ PAN CZY WYJMUJESZ<BO ZACZYNASZ MNIE WKÓRWIAĆ

napisał