Męski pas cnoty – dlaczego niektórych to podnieca?

Jeśli nie słyszałeś nigdy o męskim pasie cnoty, to pora to zmienić. Ogólnie to wszelkie czynności nazywane “męską cnotą” to odnoszą się do kontrolowania czynności seksualnych partnera identyfikującego się jako mężczyznę. To wszelkie działania i czynności, podczas których za pomocą urządzeń, dynamiki mocy lub zwykłej kontroli nad genitaliami próbujemy sprawić jak największą ilość przyjemności drugiej osobie. 

Brzmi zabawnie, co nie?

Czym jest “wymuszona cnota” i dlaczego ludzi to podnieca?

Wymuszona cnota oznacza, że jedna osoba (kobieta) kontroluje aktywność seksualną drugiej osoby (mężczyzny). Zwykle pomocne jest tu założenie specjalnego urządzenia, czyli męskiego pasa cnoty. Dominujący partner może kontrolować, gdzie, jak i kiedy uległy może doświadczyć uwolnienia seksualnego. Ten rodzaj zabawy może być świetny w wielu typach relacji. Często włączenie tego typu zabaw pomaga urozmaicić życie seksualne partnerów. 

Czym jest męski pas cnoty?

Męski pas cnoty, lub klatka na prącie to specyficzne metalowe urządzenie służące do umieszczania penisa w klatce. Są to urządzenia i narzędzia zwykle wykorzystywane do ostrzejszych form seksu BDSM. Mężczyzna zakłada i nosi takie urządzenie, a kobieta ma do niego klucz. Osoba posiadająca klucz nazywana jest „posiadaczem klucza”, a osoba nosząca jest na ogół “osobą uległą” albo “niewolnikiem”. 

Niektóre klatki mają nawet krótsze konstrukcje, mające na celu ograniczenie długości penisa i ściśnięcie go do mniejszego kształtu. Inne klatki i pasy cnoty pozwalają na osiągnięcie pełnego wzwodu. 

Korzyści płynące z tego typu zabaw

Niektórym może być trudno zrozumieć, dlaczego ktoś chciałby odmówić sobie lub partnerowi przyjemności, ale ludzie, którym ten rodzaj seksu sprawia przyjemność, mówią o wielu korzyściach. 

Korzyści te obejmują tworzenie głębokiej więzi między partnerami poprzez dominującą / uległą dynamikę. Pozwala także dwóm partnerom czuć się bardziej przywiązanym, gdy są od siebie fizycznie oddaleni. Tego typu zabawy mogą zwiększyć intymność i sprawić, że partner płci męskiej będzie bardziej zaangażowany w związek. 

Niektórzy właściciele kluczy lubią nosić klucz w miejscach intymnych, jak na przykład majtki lub na zawieszce między piersiami. Trzymanie klucza może być silnym aktem dominacji i połączenia.

Bezpieczeństwo i zgoda

Chociaż wszystko to brzmi zabawnie ważne jest, aby przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapobiec jakimkolwiek szkodom (psychologicznym lub fizycznym) na osobie uległej. Aktom związanych z pasami cnoty musi zawsze towarzyszyć pełna zgoda. 

Wszyscy uczestnicy muszą zachować ostrożność, aby nie zgubić klucza do klatki / urządzenia. Czasami zamek znajduje się w bardzo wrażliwym obszarze, dlatego usunięcie klatki lub pasa bez klucza może spowodować uszkodzenia. 

Jeśli interesuje Cię ten typ zabawy dla dwojga, rozważ rozmowę ze swoim partnerem po to, żeby spróbować to zrobić razem. Może się okazać, że odkrywanie męskiej cnoty otwiera drzwi do nowego świata podnieceń i seksualności. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *